top of page
PSX_20180731_114636.jpg

DETTE ER TEGNEKONTORET

Tegnekontoret Henning Dahl startet opp i 2008. 
Har jobbet med Arkitektur av hus, hytter, garasjer, tilbygg, gårdsbygninger og næringsbygg siden år 2000. 7 års erfaring innen byggemeldingstegning og byggsøk hos Ing. S. Heller AS.


Mitt hovedverktøy er DDS-CAD Arkitekt + DDS-CAD Terreng. 
Tegnekontoret tilbyr skreddersydde husløsninger for kunde og entreprenør. 
I 10 år har tegnekontoret hatt oppdrag for Cresco Eiendom AS i Oppegård, har jevnlig oppdrag for Ing. S. Heller AS i Askim og andre lokale byggmestere.


Byggemeldingstegningen består av plan, fasader og høydesnitt. I tillegg lager jeg 3D perspektiv fra alle husets sider. Ved nybygg krever kommunene høydekoter inntegnet på fasadene.  

Dette kan man få med SOSI kart data:
 

  • Terrengsnitt

  • Situasjonskart

  • Landskap

  • Koter

  • Bakgrunnsbilde
     

Vi arbeider med forskjellige typer oppdrag innenfor arkitektur, design og planlegging. Uansett størrelse på prosjektet er det hensynet til eieren og brukeren, og et godt resultat med fleksible løsninger  som gir bygget kvaliteter som kan stå lenge.

Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1
Ansvarlig prosjekterende  arkitektur, tiltaksklasse 1

bottom of page